gemeente Landsmeer | Resultaten enquête woonruimteverdeling sociale woningbouw

Nieuwsbericht Resultaten enquête woonruimteverdeling sociale woningbouw

Gepubliceerd op: 27 maart 2019 11:10

Eind januari is een enquête gehouden om de mening te peilen van een zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse sociale huurwoning.

Doel van de enquête is het vinden van nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste wordt hiermee niet opgelost, maar het moet tot een betere verdeling leiden.

Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale woningbouw
Dinsdag 9 april van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis Landsmeer (inloop vanaf 19.00 uur)

De resultaten
In totaal waren er ruim 24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en niet woningzoekend, waarvan 731 uit Landsmeer, die daarmee het hoogste percentage reacties (6,4%) had.
De resultaten laten zien dat er veel verschillende meningen zijn in de regio. Een belangrijk resultaat is dat er begrip is voor het toewijzen van een woning aan woningzoekenden die een woning hard nodig hebben, maar die niet in de urgentie-regeling vallen. In de enquête is door 45% van de deelnemers aangegeven meer dan de helft van de woningen toe te willen wijzen aan woningzoekenden die heel hard een woning nodig hebben.

Van de invullers vindt 39% het een redelijk alternatief, dat mensen die heel hard een woning nodig hebben een tijdelijke woning of gedeelde woning krijgen toegewezen, maar 54% vindt van niet. Zij vinden dat iedereen een gewone sociale huurwoning moet krijgen, met een vast huurcontract.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Dit voorjaar worden er bijeenkomsten in de regio georganiseerd, ook in Landsmeer, waar de uitkomsten besproken worden met inwoners en verder gedacht over oplossingen. Deze gesprekken dienen als input voor woningcorporaties en gemeentebesturen.

Meer informatie
Wenst u meer informatie kijk dan op landsmeer.nl.