gemeente Landsmeer | Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer

Nieuwsbericht Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer

Gepubliceerd op: 19 mei 2020 12:40


Van een aantal algemene graven op de begraafplaats van gemeente Landsmeer is de grafrust verstreken. Eind 2020 worden deze graven geruimd, zodat de ruimte weer beschikbaar komt.

Wensen

De stoffelijke resten worden volgens wettelijk voorschrift naar een afgesloten gedeelte (ossuarium) van de begraafplaats overgebracht, tenzij nabestaanden kiezen voor cremeren of herbegraven in een particulier graf. Het monument of andere memorabilia kunnen weggehaald worden, na 1 september 2020 worden deze door de gemeente verwijderd.
De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen voor 1 juli 2020 als er speciale wensen zijn. Het verlengen van de grafduur is niet mogelijk bij een algemeen graf.

Ruiming

De gemeente is eigenaar en gaat over tot ruiming omdat de wettelijke termijn van 10 jaar is verstreken. De ruiming vindt naar verwachting plaats in oktober 2020. Het gaat om de graven met locatienummers 172 t/m 182 en 815 t/m 834 en 920 t/m 940. Bij deze graven zijn bordjes geplaatst om nabestaanden te informeren. Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Als er een uitvaart plaatsvindt, wordt het werk stilgelegd.

Contact

Wilt u meer weten of als belanghebbende uw wensen kenbaar maken, neem dan contact op via begraafplaats@landsmeer.nl of 020-4877111. Meer informatie over begraven vindt u hier.