gemeente Landsmeer | Samen sterk voor Landsmeer Schoon

Nieuwsbericht Samen sterk voor Landsmeer Schoon

Gepubliceerd op: 18 april 2017 17:50

Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het is weggegooid of achtergelaten op plekken, die daar niet voor bestemd zijn. Hoe mooi zou Landsmeer zijn zonder zwerfafval? Zwerfafval maakt een rommelige indruk, is slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Bovendien kost het opruimen door de gemeente veel geld. Door afval niet meer op straat weg te gooien, zorgen wij samen voor een schone leefomgeving waarin iedereen zich prettig en veilig voelt en zich socialer gedraagt.

Meer bewustwording door acties
De gemeente betrekt inwoners en ondernemers graag bij meer bewustwording voor dit onderwerp. Zo worden regelmatig acties georganiseerd voor jongeren, scholen, ondernemers, winkelend publiek en ouders om zwerfafval te voorkomen.

Wijk naar wijk wandeling
Inmiddels zijn er verschillende initiatieven geweest. Zo organiseren Gerdien van den Broek en Ilka Fabian de Wijk naar Wijk wandelingen. Tijdens deze wandeling gaat een groep vrijwilligers de wijk in om het zwerfafval op te ruimen. De eerstvolgende Wijk naar Wijk wandeling vindt plaats op zaterdag 22 april 2017. Dan wordt de wijk Luijendijk aangepakt.

De start is om 10.00 uur bij de ingang van sporthal ICL aan de markt (Marktplein 11) van Landsmeer. Daar krijgt u een grijpertje, handschoenen en een vuilniszak. Om 11.30 uur wordt al het opgehaalde zwerfafval bij de sporthal ingeleverd. Meer informatie hierover vindt u op Facebook.

Bekijk alle campagnes op deze website.

Zwerfafval