gemeente Landsmeer | Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019

Nieuwsbericht Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019

Gepubliceerd op: 15 maart 2019 15:00

Informatieavond herinrichting Sportpark

Op 6 maart 2019 heeft de gemeente Landsmeer een informatieavond over de herinrichting van het Sportpark georganiseerd. De avond is  goed bezocht en er zijn door omwonenden veel goede suggesties gedaan. Waarvoor onze dank.

Nieuwe bomen en mogelijke aanleg bijenroute

Voor de aanleg van het fietspad zijn er bomen  gekapt. Ter compensatie zullen op een nader te bepalen locatie nieuwe bomen worden geplant.  Gelet op de reacties tijdens de informatieavond,  gaat de gemeente graag op korte termijn met direct aanwonenden (bewoners Harpoenier) bekijken waar de bomen het beste kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt ook de IVN betrokken om te onderzoeken of het mogelijk is een bijenroute en/of bloemenlint aan te leggen.

Evaluatie ontmoetingsplek

Naar aanleiding van de opmerkingen die er zijn gemaakt bij de evaluatie van de ontmoetingsplek, willen we de functies in dit gedeelte van het Sportpark meer van elkaar scheiden. De gemeente zal daarom de vergunningaanvraag opstarten om de container te verplaatsen naar ongeveer acht meter richting het IVV veld en daarbij de container een kwartslag te draaien. . Hierdoor is er meer afstand tussen   verschillende functies , waardoor er minder overlast ontstaat van afval in het losloopgebied voor de honden.
Daarnaast gaat de gemeente bekijken of er meer mogelijkheden zijn om jongeren aan te sporen zich beter  aan te passen als het gaat om opruimen van afval en gedrag naar andere gebruikers van het Sportpark.

Betere scheiding speelvoorzieningen en hondenlosloopgebied

Op de avond zelf gaven gebruikers aan dat het wenselijk is om speelvoorzieningen te scheiden van het hondenlosloopgebied. De gemeente gaat hiermee aan de slag. Er komt een natuurlijke of natuurlijk lijkende afscheiding tussen de speelvoorzieningen en het hondenlosloopgebied. Deze afscheiding zal vanaf het water richting het fietspad lopen en vervolgens langs het fietspad richting de eerste kruising met het voetpad langs de omloop van het IVV veld. De afscheiding wordt geplaatst nadat het fietspad klaar is.

Werkgroep Fietspad: Denkt u mee?

Het fietspad in het Sportpark wordt opgeknapt en verbreed met daarnaast een voetpad. Met het verbreden van het fietspad ontstaat er een andere situatie. De gemeente wil graag een werkgroep oprichten met betrokkenen om samen te bekijken of een uitbreiding van de functie van het pad in de toekomst mogelijk is. Tijdens de bijeenkomst heeft zich al een groep mensen aangemeld.

Was u niet aanwezig en wilt u ook meedoen?  Dan kunt u zich nog tot 21 maart aanmelden via c.vanleeuwen@landsmeer.nl

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de herinrichting van het Sportpark? Kijk dan op landsmeer.nl (zoek op Sportpark) of neem contact op met Cynthia van Leeuwen-Lohman via c.vanleeuwen@landsmeer.nl of 06-50037681.