gemeente Landsmeer | Samenvatting resultaten inwonersenquête afvalinzameling

Nieuwsbericht Samenvatting resultaten inwonersenquête afvalinzameling

Gepubliceerd op: 14 juli 2021 12:25


Begin april hebben bijna 250 inwoners van onze gemeente de inwonersenquête ingevuld rondom het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026. Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan wilden we namelijk graag weten hoe jullie, de inwoners, denken over onderwerpen zoals afvalscheiding en de faciliteiten die daarvoor aanwezig zijn in de gemeente. We stellen het op prijs dat zoveel mensen de moeite hebben genomen de enquête in te vullen en willen de deelnemers hier dan ook hartelijk voor danken.

Samenvatting van de resultaten

Afvalscheiding
Uit de enquête blijkt dat maar liefst 87% van de ondervraagden bewust bezig is met het scheiden van afval. Dat is ontzettend goed nieuws! Wel geeft u aan dat wij als gemeente beter zouden moeten ondersteunen bij het scheiden van afval. Veel respondenten vroegen bijvoorbeeld om een extra bak voor oud paper en karton of PMD. Onder bewoners van hoogbouwwoningen was vraag naar (betere) voorzieningen om GFT te kunnen scheiden.

Milieu versus portemonnee
Verder gaf ongeveer 60% van de inwoners aan de bijdrage aan het milieu de belangrijkste reden te vinden om zijn of haar afval te scheiden. De andere 40% van de inwoners vindt het belangrijker wat dit doet voor de portemonnee. Het verwerken van restafval is namelijk duur voor de gemeente en daarom ook voor de inwoners die afvalstoffenheffing betalen.

Informatie over afvalscheiding en recycling
Een klein aantal inwoners gaf aan het afval niet te scheiden, omdat zij zich afvragen hoe efficiënt aparte afvalinzameling is. Voor deze groep zien wij het als onze taak om meer informatie te geven over waar het apart ingezamelde afval heen wordt gebracht en hoe dit gerecycled wordt.

We informeren u na de zomer over hoe het nieuwe afvalbeleid er in de praktijk gaat uitzien en welke gevolgen dit heeft voor de afvalinzameling. Als u het beleidsplan alvast wilt bekijken klikt u hier.