gemeente Landsmeer | Sluitende begroting voor 2024

Nieuwsbericht Sluitende begroting voor 2024

Gepubliceerd op: 18 oktober 2023 16:05

De ambities daarvoor uit het Collegeprogramma 2023-2026 zijn vertaald naar de begroting 2024. Zo is er focus op inwoners-participatie, verkeersveiligheid op het Lint, een veilige en groene openbare ruimte, meer woningen, sport en cultuur, duurzaamheid en zorg voor onze jeugd en ouderen.

10 Miljoen voor de basisscholen

De financiële kaders werden al eerder door de gemeenteraad vastgesteld in de Perspectiefnota 2024. Dit maakt dat er tevens ruimte is voor een nodige investering van ruim 10 miljoen euro in de zes basisscholen van de gemeente, die daarmee de komende twaalf jaar worden opgewaardeerd.

Flinke klus

Wethouder financiën Bas ten Have: "Het was een flinke klus om alle ambities en de financiële mogelijkheden met elkaar in evenwicht te brengen. Er ligt nu een maximaal haalbaar pakket aan beleidsdoelstellingen, waar het college graag met veel energie haar schouders onder zet!" Op donderdag 9 november vanaf 17.00 uur wordt de begroting 2024 in de gemeenteraad behandeld en vinden de Algemene Beschouwingen plaats.