gemeente Landsmeer | Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken

Nieuwsbericht Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken

Gepubliceerd op: 23 januari 2017 12:05

De gemeente inventariseert elk jaar welke bomen of struiken in de openbare ruimte onderhoud nodig hebben. Vanaf begin februari vinden er dan ook groenwerkzaamheden plaats op diverse locaties. Deze werkzaamheden bestaan uit het kappen en snoeien van bomen en zo nodig herplanting.

Redenen voor kappen en/of snoeien kunnen zijn: onstabiliteit, een standplaats te dicht op woningen, aanleg riolering, tegengaan van wildgroei, bomen zijn niet meer vitaal, of door het ondermijnen van een muur. Voor het kappen heeft ook de gemeente een officiële vergunning nodig; deze is inmiddels verleend.

Een compleet overzicht van de locaties waar gewerkt gaat worden leest u op https://www.landsmeer.nl/wonen,_werken_en_leven/projecten/

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de heer Stolk, telefoon 020-4877111 of via mail gemeente@landsmeer.nl