gemeente Landsmeer | Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer

Nieuwsbericht Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer

Gepubliceerd op: 24 april 2017 08:40

Bericht van de raad van de gemeente Landsmeer

Het is enige tijd stil geweest rondom de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. In 2015 heeft u misschien de wijkgesprekken van de raad met de inwoners van Landsmeer over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer bijgewoond. Misschien heeft u ook de enquête ingevuld? Achter de schermen heeft het proces echter niet stil gelegen! Graag geven we u een korte update.

De raad heeft op 17 december 2015 een wilsbesluit genomen over de toekomst van de gemeente Landsmeer. Daarbij is door de raad een voorkeur uitgesproken voor een samenwerking, een zogenaamde ambtelijke fusie met de gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland. De richting (met welke gemeenten) en vorm (één ambtelijke organisatie maar een eigen bestuur) zijn toen bepaald.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft naar aanleiding van het wilsbesluit een onderzoek gestart naar zo'n samenwerking tussen de vier gemeenten.

Hoe staat het daar nu mee?

Het besluit van de raad is een wilsbesluit. Dit houdt in dat Landsmeer haar voorkeur heeft uitgesproken. Het was op dat moment nog onbekend hoe de andere drie gemeenten hierover dachten.

Uit de gesprekken die het college heeft gevoerd is in ieder geval gebleken dat het onverkort realiseren van het wilsbesluit op dit moment nog niet aan de orde is. Nog niet alle gemeenten zijn zover.

De gemeente Waterland werkt nog aan de eigen bestuurlijke toekomst en heeft al wel uitgesproken geen bestuurlijke fusie te wensen. Daarnaast heeft Waterland een wens geuit om ook met de gemeente Edam-Volendam te willen samenwerken. De gemeenten Oostzaan en Wormerland zijn al ambtelijk gefuseerd. Dit betekent dat de ambtenaren van beide gemeenten bij elkaar gevoegd zijn. Oostzaan en Wormerland willen deze ambtelijke fusie graag uitbreiden.

De gemeenteraad bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke toekomst op 11 mei in een beeld- en oordeelsvormende sessie. Vindt de raad dat we op de goede weg zijn? Of ziet de raad aanleiding om het college een nadere opdracht te geven?

Alle inwoners van de gemeente Landsmeer worden van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Eerst zal een korte presentatie gegeven worden, waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen door alle aanwezigen. Daarna gaat de raad in debat.

De beeld- en oordeelsvormende sessie vindt plaats op 11 mei 2017 vanaf 20.00 uur.