gemeente Landsmeer | Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag

Nieuwsbericht Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag

Gepubliceerd op: 19 september 2016 12:05

Startschot

Dinsdag 20 september is de derde dinsdag in september en dus is het Prinsjesdag. "Dat is mooie symbolische dag om het startschot te geven voor het project Kindergemeenteraad Landsmeer,"

In de raadsvergadering van 23 juni besloot de gemeenteraad van Landsmeer een kindergemeenteraad in te stellen vanaf het schooljaar 2016-2017.

Voor de Kindergemeenteraad is een speciaal lesboekje samengesteld dat op Prinsjesdag door gemeenteraadsleden op alle basisscholen in de gemeente Landsmeer zal worden overhandigd aan de leerlingen van groep 7. Het boekje gaat over 'democratie en politiek in Nederland en Landsmeer' en is bedoeld ter ondersteuning van het project Kindergemeenteraad op de scholen.

Onder het motto 'praten met kinderen, in plaats van praten over', namen CDA, D66 en VVD het initiatief voor het instellen van een kindergemeenteraad. De andere fracties in de raad stemden met het voorstel in. In de kindergemeenteraad nemen kinderen uit de groepen 7 van alle Landsmeerse scholen samen beslissingen over projecten die ze zelf aandragen. De kindergemeenteraad besluit over échte projecten die ook écht worden uitgevoerd. Daarvoor is een budget van € 5.000 beschikbaar. In het voorjaar van 2017 zal dit besluit genomen worden.

Een kindergemeenteraad laat kinderen in de basisschoolleeftijd op een leuke en actieve manier kennis maken met (lokale) politiek, met de gemeente, met democratie, met volksvertegenwoordiging, met debatteren. Op termijn kan de kindergemeenteraad mogelijk uitgroeien tot een klankbord voor de echte gemeenteraad. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan het actiever betrekken van kinderen en jongeren bij besluitvorming en plannenmakerij over zaken die hen direct betreffen.

Schema Prinsjesdag

  • 8.30 uur:    St. Augustinusschool, Landsmeer
  • 9.00 uur:    obs De Fuik, Den Ilp
  • 10:00 uur:  Montessorischool, Landsmeer
  • 11:00 uur:  obs De Stap, Landsmeer
  • 12:30 uur:  obs De Wagemaker, Landsmeer
  • 13:15 uur:  pcb De Hoeksteen, Landsmeer

Logo gemeenteraad (klein)