gemeente Landsmeer | Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd

Nieuwsbericht Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd

Gepubliceerd op: 06 februari 2017 10:20

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Alle kiesgerechtigde Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Kiesgerechtigd is iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en op 15 maart 2017 18 jaar of ouder is.

Stempas

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Bent u kiesgerechtigd dan ontvangt u de stempas op dinsdag 21 februari of op zaterdag 25 februari via de post thuis.Bent u na 30 januari 2017 in Landsmeer komen wonen, dan krijgt u uw stempas op uw oude adres in uw oude gemeente. Heeft u geen stempas ontvangen op de genoemde data neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van de gemeente.

Kan ik iemand anders machtigen om mijn stem uit te brengen?

Nadat u de stempas heeft ontvangen en zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dat kan op twee manieren.

  1. via een schriftelijke volmacht
  2. via een onderhandse volmacht.
  • Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht kunt u na de ontvangst van uw stempas regelen door schriftelijk een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente. Degene die u machtigt hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen.
Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het formulier Model L8 is ook hier te downloaden.
Het verzoekschrift moet uiterlijk woensdag 10 maart 2017 ingediend zijn bij de gemeente waar u op 30 januari 2017 als kiezer staat geregistreerd. Een schriftelijke volmacht kunt u niet intrekken, omdat uw stempas door de afgifte van deze volmacht ongeldig is verklaard.

  • Onderhandse volmacht via de stempas

U kunt ook iemand via uw eigen stempas machtigen. Op de achterzijde van uw stempas vult u dan de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet in de gemeente Landsmeer wonen (dezelfde gemeente als u) en ook een stempas hebben ontvangen. Het geven van een onderhandse volmacht kan tot en met de verkiezingsdag zelf. U kunt geen volmacht verlenen in het stemlokaal. Bij het uitbrengen van een onderhandse volmacht stem moet de kiezer op het stembureau een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever (u) tonen. Let er dus op dat u bij het verlenen van uw onderhandse volmacht een (kopie) van uw identiteitsbewijs meegeeft. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar zijn verlopen. Let op: als u uiteindelijk toch zelf wilt stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen aan de gemachtigde.

Een gemachtigde kan maximaal drie stemmen uitbrengen; de eigen stem en twee 'volmachten' (stemmen voor een ander). Deze stemmen dienen gelijktijdig met de eigen stem te worden uitgebracht.

Op wie kan ik stemmen?

Op vrijdag 3 of dinsdag 7 maart wordt op ieder woonadres in de gemeente Landsmeer huis-aan-huis één kandidatenlijst bezorgd. Daarop staan alle deelnemende partijen en hun kandidaten vermeld. Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan op www.Deverkiezingswijzer.nl  Op deze website staat al het laatste nieuws en onafhankelijke achtergrondinformatie over de Tweede Kamer verkiezing.