gemeente Landsmeer | Subsidie 2020 aanvragen?

Nieuwsbericht Subsidie 2020 aanvragen?

Gepubliceerd op: 27 maart 2019 10:00


Dien uw aanvraag vóór 1 mei 2019 in.

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2020 op grond van de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 mei 2019 een aanvraag bij de gemeente indienen.

Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten subsidie aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten subsidie: budgetsubsidie, stimuleringssubsidie en eenmalige subsidie.

Gebruik het aanvraagformulier
We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u gebruikmaakt van het subsidieaanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden van landsmeer.nl. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens u moet meesturen voor het beoordelen van uw recht op subsidie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verschillende soorten subsidie, de Algemene subsidieverordening en het aanvraagformulier klik hier.