gemeente Landsmeer | Tegengaan afvaloverlast

Nieuwsbericht Tegengaan afvaloverlast

Gepubliceerd op: 27 september 2021 08:50

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders twee besluiten genomen over de afvalinzameling. Dit om overlast, die een deel van onze inwoners ervaart en waar wij vaak meldingen over krijgen, tegen te gaan. Besloten is dat containers en PMD-zakken voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur aangeboden moeten worden op de daarvoor aangewezen inzamelplaats. Ook is besloten dat containers op de inzameldag voor 22.00 uur verwijderd moeten worden van de aangewezen inzamelplaats en weer teruggeplaatst worden op het eigen perceel. Containers mogen dus niet in de openbare ruimte geplaatst worden buiten deze tijden. Wij vragen u hierop te letten bij het aanbieden van uw afval. Onze BOA's zullen hier vanaf nu ook inwoners op aanspreken en indien nodig handhaven.