gemeente Landsmeer | Terrasversoepelingen horeca

Nieuwsbericht Terrasversoepelingen horeca

Gepubliceerd op: 08 juli 2021 08:30


Horecaondernemers hebben nu al meer dan een jaar te maken met beperkingen naar aanleiding van de coronamaatregelen. Een zware lockdown heeft de exploitatie voor horecaondernemers onmogelijk gemaakt en ook met de eerste versoepelingen is het niet mogelijk geweest om op volle capaciteit te ondernemen.

Het college van Landsmeer heeft in mei 2020 besloten horecaondernemers de ruimte te geven om extra ruimte in de openbare ruimte in te nemen om een terras te exploiteren. Hiervoor moet wel een wijziging van de Drank- en Horecavergunning zijn verleend en een Omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. Ook is besloten dat er geen leges in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van de benodigde vergunningen. Tevens wordt er geen huur in rekening gebracht voor het gebruik van de grond. Met dit besluit worden horecaondernemers in de gelegenheid gesteld om de verruimde terrassen kosteloos in de openbare ruimte te exploiteren.

Nu de versoepelingen doorzetten, kunnen horecaondernemers na lange tijd weer hun bedrijf exploiteren. Vanwege de 1,5 meter richtlijn is het niet mogelijk om de capaciteit ten volle te benutten. Het college is dan ook niet voornemens om de terrasversoepelingen terug te draaien, zolang beperkende coronamaatregelen zoals de 1,5 meter richtlijn in stand blijven.