gemeente Landsmeer | Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)

Nieuwsbericht Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)

Gepubliceerd op: 06 september 2016 16:50

Begin oktober a.s. wordt het concept meerjarig Beleidsplan vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. Daarna wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraden in de regio voor input.Mede op basis van die input stelt het Algemeen Bestuur het Beleidsplan definitief vast in december 2016. Ter voorbereiding op die gedachtewisseling en ter inspiratie op de diverse ontwikkelingen en mogelijkheden op dit thema, heeft de raad van Landsmeer Prof. dr. I. Helsloot bereid gevonden om een lezing te geven. De heer Helsloot is de expert op het gebied van hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding en is o.a. hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wanneer: woensdag 14 september 2016 om 20.00 uur

Waar: gemeentehuis van Landsmeer

Vragen?

Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De avond begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Aanmelden graag via griffier@landsmeer.nl

Namens de raad,
A.C. Nienhuis, voorzitter

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie van de raad via griffier@landsmeer.nl of telefoon 020 – 4877 111

Ongetitelde afbeelding, 06-09-2016 17:00:47