gemeente Landsmeer | Tijdelijke sluiting adres Purmerland wegens eerder aangetroffen hennepkwekerij

Nieuwsbericht Tijdelijke sluiting adres Purmerland wegens eerder aangetroffen hennepkwekerij

Gepubliceerd op: 18 juli 2022 13:35

 

Burgemeester Léon de Lange van de gemeente Landsmeer heeft op maandag 18 juli 2022 een pand gesloten te Purmerland. Het pand wordt gesloten voor de duur van zes maanden wegens een in maart aangetroffen hennepkwekerij.

Aangetroffen hennepkwekerij
Op 24 maart jl. is door de politie een controle uitgevoerd binnen de gemeente Landsmeer. Hierbij werd op een adres te Purmerland een in werking zijnde hennepkwekerij met 948 hennepplanten aangetroffen. De kwekerij is direct ontmanteld. Ook zijn de kwekerij en planten vernietigd.

Sluiting pand Purmerland
Het aantreffen van deze hennepkwekerij vormt voor burgemeester Léon de Lange aanleiding om het pand per omgaande, 18 juli, voor de duur van zes maanden te sluiten. Hij licht hierover toe:

"De sluiting van dit drugspand past in het beleid van de gemeente Landsmeer. We treden hard op tegen de handel in drugs en alle overlastvormen die dit met zich meebrengt. De veiligheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente hebben mijn hoogste prioriteit. Samen met onze partners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijven we de strijd aangaan tegen drugs(overlast). Ik roep de inwoners van onze gemeente op alle (signalen van) drugsactiviteiten te blijven melden, zodat wij snel kunnen ingrijpen."

Drugsbeleid
De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan - eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Herken (signalen van) hennepkwekerijen
Wij willen een ieder erop wijzen dat een hennepkwekerij voor omwonenden gevaar met zich mee kan brengen, zoals brand- en ontploffingsgevaar door mogelijke kortsluiting, oververhitting of lekkage. Daarom is het belangrijk dat u de signalen herkent van een hennepkwekerij. Vaak is er een sterke (hennep)geur en is er constant zoemend of ronkend geluid van een luchtafzuiging te horen. Denkt u dat er mogelijk een hennepkwekerij in uw buurt zit? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900–8844 of bel anoniem 0800–7000.