gemeente Landsmeer | Tijdelijke sluiting op de Rondebreek wegens aantreffen drugs

Nieuwsbericht Tijdelijke sluiting op de Rondebreek wegens aantreffen drugs

Gepubliceerd op: 12 april 2023 10:25


Burgemeester Léon de Lange heeft op dinsdag 11 april 2023 een pand gesloten op de Rondebreek. Het pand wordt gesloten voor de duur van drie maanden wegens de aangetroffen drugs in de woning.

Aangetroffen drugs
Op 10 november jl. is door de politie een controle uitgevoerd binnen de gemeente Landsmeer. Hierbij werd op een adres te Rondebreek verschillende verdovende middelen aangetroffen, waaronder 4 kilo hennep. De drugs is in beslag genomen door de politie.

Sluiting pand Rondebreek
Het aantreffen van drugs op de Rondebreek vormt voor burgemeester Léon de Lange aanleiding om het pand per omgaande, 11 april, voor de duur van drie maanden te sluiten. Hij licht hierover toe:
"De sluiting van dit drugspand past in het beleid van de gemeente Landsmeer. We treden hard op tegen de handel in drugs en alle overlastvormen die dit met zich meebrengt. De veiligheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente hebben mijn hoogste prioriteit. Samen met onze partners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijven we de strijd aangaan tegen drugs(overlast). Ik roep de inwoners van onze gemeente op alle (signalen van) drugsactiviteiten te blijven melden, zodat wij snel kunnen ingrijpen."

Drugsbeleid
De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan - eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Herken (signalen van) een drugspand of hennepkwekerijen
Druggerelateerde zaken horen niet in een woonwijk thuis en kunnen voor overlast zorgen van zowel dealers als gebruikers. Denkt u dat er een drugspand of hennepkwekerij in uw buurt zit? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900–8844 of bel anoniem 0800–7000.