gemeente Landsmeer | Toeslagenaffaire kinderopvang

Nieuwsbericht Toeslagenaffaire kinderopvang

Gepubliceerd op: 10 maart 2021 12:20

Op donderdag 4 maart is er vanuit de gemeente een start gemaakt met het benaderen van gedupeerden van de kinderopvang toeslagenaffaire. De staatsecretaris heeft de gemeenten verzocht om gedupeerden een luisterend oor en hulp aan te bieden. Dit omdat er naast financiële problemen ook andere problemen kunnen zijn ontstaan. Hierbij wordt gedacht aan problematiek op het gebied van wonen, zorg, zorg/opvoeding voor kinderen en werk. Vanuit de gemeente gaan we ouders die gedupeerd zijn aanbieden om hun verhaal te doen en een hulpaanbod doen indien dit nodig en wenselijk is.

Tot op heden hebben zich 18 ouders gemeld. Zij zullen worden gebeld of ontvangen een brief. Doel van het eerste gesprek is om te inventariseren of er hulpvragen zijn en of er behoefte is aan een huisbezoek of een gesprek op het Middelpunt. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Als ouders een hulpvraag hebben op het gebied van financiën, wonen, zorg, opvoeding/zorg voor kinderen of werk worden zij in contact gebracht met een zorgregisseur of hulpverlener. Arjan Bos, zorgregisseur Wmo, is in Landsmeer eerste contactpersoon voor de gedupeerde ouders en zal de gesprekken gaan voeren en het traject volgen.

Als u zich als gedupeerde heeft aangemeld bij de Belastingdienst  dan zal de heer Bos contact met u opnemen. Mocht u vragen hebben of zich niet hebben aangemeld bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat de kinderopvangtoeslag op naam van uw partner stond/staat, dan kunt u ook contact opnemen via het algemeen nummer van de gemeente 020-4877111 en vragen naar Arjan Bos.