gemeente Landsmeer | Toespraak Burgemeester Léon de Lange - Raadsvergadering 26 januari 2023

Nieuwsbericht Toespraak Burgemeester Léon de Lange - Raadsvergadering 26 januari 2023

Gepubliceerd op: 26 januari 2023 21:30


Bij de start van de raadsvergadering op donderdag 26 januari 2023 heeft burgemeester Léon de Lange het woord genomen, waarbij hij terugblikte op de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Maar vooral benadrukte hij de gezamenlijke taak om weer volop te werken aan de toekomst van de gemeente Landsmeer. Hier leest u wat hij verteld heeft.


Beste raadsleden,

Het is een bewogen week geweest voor u, voor het college van b&w, voor de ambtelijke organisatie én voor onze samenleving. Laat ik voorop stellen dat er in deze situatie alleen maar verliezers zijn.

Daarnaast zie ik een hoop gebeuren. Mensen die elkaar vinden in deze situatie of die juist nog verder van elkaar verwijderd raken. Gebeurtenissen en gevoelens die niet ten goede komen aan de doorontwikkeling van onze gemeente. Ik spreek dan ook de wens uit dat we elkaar spoedig zullen hervinden en de draad weer met elkaar, raad/college & organisatie, kunnen oppakken.

Maar ik wil u ook laten weten dat de positieve én kritische geluiden gehoord worden. Geluiden die mij doen beseffen dat we nog een flinke winst kunnen behalen op het gebied van communicatie en samenwerking mét elkaar. Tussen de raad en de ambtelijke organisatie, tussen de raad en het college én tussen het college en de ambtelijke organisatie. Dit is van groot belang en ik zie het dan ook mede als mijn taak dat er meer wederzijds inzicht en begrip komt. Dat we samen de mooie taken vervullen die onze samenleving verdient.

Ik wil dat een ieder van ons veilig en met plezier kan werken. Hierbij moet iedereen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken. En op het moment dat daar - om wat voor reden of bij wie dan ook - twijfel over ontstaat, is het aan mij als burgemeester om daarop te acteren. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om op een integere, veilige, en transparante manier constructief samen te werken aan de toekomst van onze gemeente.

Een kritische blik kan ons helpen om vooruitgang te boeken. Maar, als er een gevoel van onvrede heerst, meld dit dan bij het college van b&w, zodat het op de juiste manier kan worden opgepakt. Laten we vooral mét elkaar praten, in plaats van óver elkaar.

Ook onze inwoners zien en ervaren de onrust die er op dit moment heerst. Dit terwijl zij juist willen zien hoe de ambities en plannen tot uitvoer worden gebracht.

Kortom, laten we met elkaar - en met elkaar bedoel ik alle betrokkenen die ik vanavond heb genoemd - het vertrouwen in elkaar herstellen, en werken aan de ambities en wensen die we hebben voor onze inwoners. We zitten hier immers op deze plek, allemaal op een eigen manier en met eigen ideeën, omdat we het beste willen voor de inwoners. Nu is de tijd aangebroken om samen weer vooruit te kijken en voortgang te boeken.

Tot slot wil ik u als raad nog een opgave meegeven, die eigenlijk heel simpel is.. en dat is dat ik u vraag op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Scherpte in het debat is belangrijk, maar geen persoonlijke verwijten, geen huidige of vroegere raadsleden/bestuurders/ambtenaren of wie dan ook met naam en toenaam betichten van zaken waar zij zich niet tegen kunnen óf zouden hoeven verdedigen.

Ik vraag u zich te beperken tot wat er werkelijk toe doet in discussies, om de ambities en plannen voor onze inwoners te bewerkstelligen.