gemeente Landsmeer | TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

Nieuwsbericht TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

Gepubliceerd op: 05 februari 2021 10:00

Voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe overheidsregeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Nog niet alles is bekend, maar u kunt bij ons een aanvraag doen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand. De aanvraag wordt afgehandeld door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Waterland.

Wat we nu over TONK weten:
De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
Het is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere bijstand.

De TONK is met name bedoeld voor de woonkosten. Voor deze kosten kunnen voor de hele TONK periode een tegemoetkoming worden verstrekt. Onder woonkosten wordt in ieder geval verstaan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht (G/W/L)

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:
• die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
• die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en
• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende ondersteuning bieden.

De gemeente maakt op grond van uw (gezins)inkomsten een draagkrachtberekening om het recht op een tegemoetkoming TONK vast te stellen. Als vermogen wordt enkel direct beschikbaar privévermogen (dus geen vermogen uit de onderneming) in aanmerking genomen.

Nadere uitwerking van de tijdelijke regeling TONK volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 maart 2021). Meer info: Rijksoverheid