gemeente Landsmeer | Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje

Nieuwsbericht Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje

Gepubliceerd op: 27 januari 2016 12:50

Op maandag 18 januari was het Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) op werkbezoek bij de kinderopvangorganisatie Berend Botje. In de ochtend werd uitgebreid ingegaan op de werkwijze, de knelpunten en ontwikkelingen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en VVE (vroeg en voorschoolse educatie). Verder werden een aantal wetswijzigingen die in de komende periode op de agenda van de Tweede Kamer staan besproken.

's Middags volgde er een kort bezoek aan een gastouder én een bezoek aan de dorpsschool De Fuik in Den Ilp. Hierbij was ook wethouder Richard Quakernaat van de gemeente Landsmeer uitgenodigd.
Enkele jaren geleden daalde het leerlingenaantal van de school. Berend Botje heeft op verzoek van het bestuur van de school (SPOOR) de peuterspeelzaal overgenomen en er een kinderdagverblijf en Naschoolse opvang gerealiseerd. Sinds die tijd is het leerlingenaantal weer gestegen en kan de school blijven bestaan. Het betreft hier een optimale samenwerking tussen school en kinderopvang. Leerkrachten en leidsters zijn zeer te spreken over de inhoudelijke en collegiale samenwerking.
De wethouder heeft in het gesprek met het Tweede Kamerlid duidelijk gemaakt dat het in standhouden van dergelijke voorzieningen de leefbaarheid in kleine kernen, zoals in Den Ilp, zeer zeker ten goede komt.

 

Bezoek Tweede Kamerlid bij Berend Botje