gemeente Landsmeer | Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland

Nieuwsbericht Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland

Gepubliceerd op: 16 januari 2017 10:25

Tweede Kamerverkiezingen 2017 liggend

De burgemeester van Landsmeer maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan degene, die op de dag van de stemming (15 maart 2017) 18 jaar of ouder is en op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) Nederlander is en op die dag

a.         zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft of

b.         zijn werkelijke woonplaats in Aruba, Curaçao of Sint Maarten heeft en tevens ten minste gedurende tien jaren ingezetene van Nederland is geweest of

c.         in de Nederlandse openbare dienst in Aruba, Curaçao of Sint Maarten werkzaam is, alsmede zijn/haar Nederlandse echtgeno(o)t(e), levensgezel en kinderen, voor zover dezen met hem/haar een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Om te kunnen stemmen moet een verzoekschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage. Het registratieformulier (model D 3-1) is kosteloos verkrijgbaar bij de balie in het gemeentehuis en bij de consulaire post waaronder de woonplaats van de verzoeker ressorteert of bij de vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

In het registratieformulier geeft de kiezer aan op welke wijze hij zijn stem uitbrengt: per brief, bij volmacht of in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze.

Het formulier kan ook via internet worden gedownload en ingevuld en worden geprint voor verzending.

De verzoekschriften moeten uiterlijk 1 februari 2017 zijn ingediend. Voor meer informatie kunt u kijken op www.denhaag.nl/verkiezingen of contact opnemen met het registratiebureau 'Kiezers buiten Nederland' (Postbus 84008, 2508 AA Den Haag, telefoon (070) 353 44 00, e-mail: kbn.verkiezingen@denhaag.nl).

Verblijf buiten Nederland wegens werk

Stemmen per brief is tevens toegestaan aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de dag van de stemming (15 maart 2017) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.

Voor het stemmen per brief wegens beroep of werkzaamheden in het buitenland dient de kiezer uiterlijk 15 februari 2017 een verzoekschrift in bij de burgemeester van de gemeente waar de kiezer is geregistreerd.

Het hiertoe strekkende aanvraagformulier (model M 3) is kosteloos bij de balie in het gemeentehuis verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van team Publiekscontacten.