gemeente Landsmeer | Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht

Nieuwsbericht Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht

Gepubliceerd op: 11 november 2019 09:05

Op maandagavond 4 november vond het tweede werkcafé Havenzathe plaats in DCL SamenMeer. De komende jaren wordt de riolering in de buurt Havenzathe vervangen en de gemeente grijpt deze gelegenheid aan om de buurt samen met de inwoners beter en mooier te maken.

Maar liefst 94 buurtgenoten kwamen naar het werkcafé om over de toekomst van de buurt te praten. De bewoners zaten per fase (het jaar waarin hun deel van de buurt op de schop gaat) aan een tafel om de voorstellen van de gemeente over: groen, parkeren, fietsroutes, afval, spelen en ontmoeten, duurzaamheid, verkeer, energie, waterafvoer en  verlichting in de buurt te bekijken.

Enthousiast verdiepten de buurtbewoners zich in de thema's , beoordeelden de voorstellen en maakten keuzes. Bij  het thema verlichting bijvoorbeeld kon men kiezen uit verschillende armaturen voor de nieuwe straatlantaarns, bij het thema verkeer voor verschillende fietsroutes door de wijk en bij parkeren voor 'haaks parkeren' of 'langs parkeren'.  Er waren experts aanwezig om uit te leggen wat voor- en nadelen van de voorstellen waren en vragen te beantwoorden. Maar de bewoners waren aan zet om hun voorkeuren en ideeën uit te spreken. Hoe ver willen zij lopen om hun afval weg te gooien? Waar zorgen bomen voor een fijne leefomgeving en waar zorgt het voor een onveilige verkeersituatie? En wat kunnen en willen bewoners met de energietransitie? Groene daken of eerst je huis isoleren, wat is nuttig en wat kost dat? Keuzes zijn soms ook dillema's. Neem nu de bankjes; we willen graag bankjes om elkaar te ontmoeten maar soms worden ze weggehaald omdat er geklaagd wordt over overlast. Kan er geen bankje ontworpen worden dat 's avonds wordt ingeklapt?

Alle aanwezigen hebben flink doorgewerkt om alle thema's te bespreken en keuzes te maken. De gemeente gaat met alle keuzes, opmerkingen en ideeën aan de slag. De voorstellen die in het werk- café zijn besproken komen ook op Buurbook zodat ook de bewoners die er maandagavond niet bij waren, hun voorkeuren kenbaar kunnen maken.

Havenzathe cartoon Arend van Dam