gemeente Landsmeer | Uitkomst oriënterende gesprekken bestuurlijke toekomst Landsmeer

Nieuwsbericht Uitkomst oriënterende gesprekken bestuurlijke toekomst Landsmeer

Gepubliceerd op: 15 september 2021 12:50


In april 2021 heeft de gemeenteraad van Landsmeer het college opdracht gegeven om oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van gemeente Purmerend en Amsterdam inzake een bestuurlijke fusie met Landsmeer. Deze – puur oriënterende – gesprekken zijn onlangs gevoerd en gebleken is dat voor beide gemeentes een bestuurlijke fusie met Landsmeer tot de mogelijkheden behoort. De gemeenteraad van Landsmeer zal zich de komende tijd buigen over deze uitkomsten.

Bestuurlijke toekomst Landsmeer
Op 23 mei 2019 nam de gemeenteraad van Landsmeer het besluit om een bestuurlijke fusie na te streven. In navolging hierop heeft het college van Landsmeer, tevergeefs, verkennende gesprekken gevoerd met de drie omliggende gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat een fusie met deze gemeenten op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom heeft de raad op 22 april 2021 besloten om het college van Landsmeer opdracht te geven oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. De gesprekken zijn inmiddels gevoerd en de uitkomst van deze gesprekken is, zoals afgesproken met de raad, nu met de raad gedeeld.

Uitkomst oriënterende gesprekken Amsterdam en Purmerend
De colleges van Purmerend (en Beemster) en van Amsterdam staan in principe open voor een bestuurlijke fusie met Landsmeer. Beide gemeenten stellen zich wel terughoudend op, omdat het initiatief bij Landsmeer ligt. De raad zal zich de komende tijd buigen over de uitkomsten van deze gesprekken. Wethouder Mandy Elfferich benadrukt: "De gesprekken zijn open, constructief en prettig verlopen, maar zijn puur oriënterend geweest en er kunnen daarom nog geen conclusies aan verbonden worden. Daarover ga ik eerst in gesprek met de raad." De gespreksverslagen van de oriënterende gesprekken met gemeente Purmerend en Amsterdam zijn terug te vinden op de site van de gemeenteraad Landsmeer.