gemeente Landsmeer | Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen

Nieuwsbericht Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen

Gepubliceerd op: 02 april 2019 14:55


Graag nodigen we u uit om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. De bewonersavond vindt plaats op 9 april 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in het Dorpshuis Landsmeer. Inloop vanaf 19.00 uur.

Vervolg op de enquête
Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en woningzoekenden in de regio's. In totaal waren er ruim 24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en niet woningzoekend. Kortom, een brede vertegenwoordiging van de inwoners in de regio's. Landsmeer behaalde het hoogste percentage reacties op basis van inwoners (6,4%) met 731 ingevulde enquêtes. De bewonersavond is een vervolg op deze enquête. Kijk voor meer informatie over de resultaten van de enquête op www.landsmeer.nl.

Bewonersavond
De bewonersavond is een onderdeel van een heel traject van inspraak en advies. De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter.

Programma
- 19.00 uur Inloop
- 19.30 uur Opening
- Welkom door wethouder Quakernaat
- Introductie werksessie
- Aan de slag
- Plenaire terugkoppeling
- 22.00 uur Afsluiting