gemeente Landsmeer | Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers

Nieuwsbericht Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers

Gepubliceerd op: 31 maart 2020 19:50


Meerdere gemeentelijke maatregelen voor ondernemers in Landsmeer

Het college van Landsmeer wil in verband met het coronavirus is de behandeling van gemeentelijke heffingen voor ondernemers dit jaar anders organiseren. De gemeente wil extra maatregelen nemen voor bedrijven, die door de situatie moeite hebben om hun heffingen op tijd te betalen.

Het gaat om de volgende lokale maatregelen:
1. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, BIZ-heffing en toeristenbelasting. Belastingen Amsterdam voert de gemeentelijke belastingen uit voor gemeente Landsmeer. In overleg met Amsterdam bekijken we op dit moment hoe ondernemers dit uitstel kunnen aanvragen. Dit wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
2. De gemeente kan ook individueel een betalingsregeling treffen met ondernemers. Dit wordt per aanvragende ondernemer bekeken.
3. De gemeente zal geen aanmanings- en invorderingstrajecten beginnen als een ondernemer achterstand heeft bij het betalen van gemeentelijke heffingen en belastingen. In overleg met Belastingen Amsterdam is dit besloten.
4. De gemeente gaat facturen van ondernemers sneller betalen. Normaal is er 30 dagen uitgetrokken voor betalingen, de gemeente streeft er nu naar dit binnen 2 weken te doen.

Naast deze concrete maatregelen zal een werkgroep kijken of en hoe nog meer ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente mogelijk zijn.

Wethouder Financiën, Erik Heinrich: "Door de landelijke coronavirus maatregelen, zoals het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, hebben bedrijven het moeilijk in Landsmeer. We willen hen graag een steuntje in de rug geven en dat kan met een aantal maatregelen. Het uitstellen van betalen van lokale heffingen is zo'n steuntje in de rug. Het gaat om heffingen zoals de onroerend zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing. We zijn met de gemeente Amsterdam in overleg hoe we dat het best kunnen regelen."

Rijksmaatregelen voor ondernemers
Naast de gemeentelijke maatregelen heeft het Rijk ook tot een aantal maatregelen besloten.
Samen met de gemeenten heeft het rijk de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingesteld. Daarnaast hebben diverse ministeries regels verruimde, versoepeld of ingesteld. Het gaat om het instellen van de regeling tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud), de versoepeling van uitstel van betaling belasting en verlaging boetes, de verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering, rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits, een tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven en de TOGS-regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.

Alle landelijke en lokale regelingen kunnen ondernemers hier vinden. Deze pagina houdt de gemeente dagelijks bij.