gemeente Landsmeer | Uw mening gevraagd over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen

Nieuwsbericht Uw mening gevraagd over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen

Gepubliceerd op: 17 maart 2021 14:45

De gemeente Landsmeer is bezig met het opstellen van een nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen. Graag vertellen we u tijdens de digitale informatieavond op woensdag 31 maart 2021 van 19.30-20.30 uur meer over de nieuwe opzet hiervoor, die ook invloed heeft op hoe u uw afval aanbiedt. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen op deze avond via de chatfunctie. Vanaf 1 april kunt u de enquête invullen waarin we u om uw mening vragen rondom de invulling van het nieuwe beleid.

Digitale informatieavond Beleidsplan Afval en Grondstoffen
Datum: woensdag 31 maart 2021
Tijd: 19.30-20.30 uur
Aanmelden: afval@landsmeer.nl

Waarom een nieuw afvalbeleidsplan

Het huidige afvalbeleidsplan van de gemeente loopt van 2016-2020 en is daarmee ten einde gekomen. Daarnaast loopt de gemeente achter op de landelijke doelstellingen die de Rijksoverheid heeft vastgesteld (VANG-programma: van afval naar grondstof) met betrekking tot scheidingspercentages en het aantal kilogram restafval per inwoner. De hoeveelheid ingezameld restafval is momenteel nog te groot. Daarbij komt dat het verwerken van restafval steeds duurder wordt en de last op het milieu groter. Ook zijn de technieken rond het inzamelen en verwerken van afval de afgelopen jaren verbeterd.

Om de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken en een meer duurzame bijdrage te leveren aan het milieu is de gemeente van plan de huidige aanpak te veranderen. Daarom heeft het college aan de gemeenteraad een aantal scenario's voorgelegd, die moeten leiden tot een verbetering van het afvalbeleid en een minder grote stijging van de afvalstoffenheffing. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een afweging maken tussen het zoveel mogelijk benaderen van de VANG-doelstellingen en tegelijkertijd te kijken hoe de kostenstijging het meest beperkt kan worden. De voorgestelde scenario's variëren hierin. Op 25 maart 2021 zal de gemeenteraad een keuze maken voor een scenario als basis voor het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2022-2026.

Tijdens de informatieavond zullen we meer vertellen over welke consequenties dit gekozen scenario voor u heeft.