gemeente Landsmeer | Uw mening is belangrijk!

Nieuwsbericht Uw mening is belangrijk!

Gepubliceerd op: 10 november 2020 14:50

De komende maand zijn er twee enquêtes waar we uw medewerking voor vragen. Uw input is belangrijk voor de keuzes die gemaakt gaan worden, dus we stellen het op prijs als zoveel mogelijk inwoners meedoen aan de twee onderzoeken.

Omgevingsvisie Landsmeer
De ligging van Landsmeer in een groene en waterrijke leefomgeving, vlakbij steden als Amsterdam, Purmerend en Zaanstad, is uniek en bijzonder. Hoe wilt u dat de gemeente Landsmeer zich de komende 20 jaar ontwikkelt? We willen van u horen wat u belangrijk vindt ten aanzien van bijvoorbeeld wonen, werken, duurzaamheid en natuur. Nu en in de toekomst. Uw bijdrage nemen we mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie Landsmeer 2040. Vanaf 18 november kunt u de vragenlijst invullen op de website.

Windmolens en zonneweides in en nabij Landsmeer
Zonnepanelen, windmolens en zonneweides zijn manieren om hernieuwbare energie op te wekken. Vanuit onze regio wordt bekeken wat hiertoe de mogelijkheden zijn. Hoewel windmolens en zonneweides beperkt mogelijk zullen zijn in Landsmeer, onder andere vanwege geluidsnormen, landschappelijke waarden en natuurwaarden, wil de gemeente graag weten hoe u denkt over verder onderzoek naar deze vormen van energieopwekking in bepaalde gebieden in Landsmeer. De vragenlijst hiervoor wordt door middel van een steekproef naar verschillende adressen in Landsmeer gestuurd.