gemeente Landsmeer | Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn

Nieuwsbericht Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn

Gepubliceerd op: 14 juli 2016 15:05

Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Om Amsterdam nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, past de Stadsregio Amsterdam het OV-netwerk aan. De komst van de Noord/Zuidlijn zorgt ervoor dat vanaf 22 juli 2018 de metro dé ruggengraat wordt van het OV in de regio Amsterdam. Door het stads- en streekvervoer goed op de Noord/Zuidlijn en de rest van het metronet aan te sluiten, zijn meer reizigers straks sneller op hun werk, op school of thuis. Ook neemt hierdoor naar verwachting het aantal reizigers toe.

Wijzigingen in Waterland

Met de start van de Noord/Zuidlijn zullen ook de veranderingen merkbaar zijn op de busverbindingen tussen Waterland en Amsterdam. Zo zullen veel reizigers sneller op de plaats van bestemming zijn, zelfs als straks in veel gevallen een keer extra moet worden overgestapt. Een deel van de bussen rijdt nog wel rechtstreeks tussen Waterland en Amsterdam Centraal, voor reizigers die geen tijd winnen door op de Noord/Zuidlijn over te stappen.

De belangrijkste veranderingen voor reizigers van en naar Waterland:

  • De meeste buslijnen vanuit Waterland rijden tot Station Noord.
  • Het aantal buslijnen dat via de IJtunnel rechtstreeks naar Amsterdam CS rijdt, wordt beperkt.
  • Station Noord wordt voor reizigers uit Waterland en omstreken het centrale overstappunt op de Noord/Zuidlijn. Deze overstap op de Noord/Zuidlijn zorgt ervoor dat reizigers sneller op hun plaats van bestemming zijn.

Consultatie vervoerder EBS

De Stadsregio heeft in 2015 een OV Lijnennetvisie ontwikkeld waarin de metro de ruggengraat vormt van het OV-netwerk. Op basis van deze lijnennetvisie én de geldende concessieafspraken, werkt vervoerder EBS momenteel aan het vervoerplan voor het moment dat de Noord/Zuidlijn in gebruik wordt genomen. Het vervoerplan brengt het totale openbaar vervoernetwerk in, van en naar Waterland in beeld. Er staat onder meer een beschrijving in van de buslijnen, de routes en de frequenties. EBS streeft ernaar om zoveel mogelijk reizigers én een goede verbinding naar de Noord-Zuidlijn te geven én naar Amsterdam Centraal.

In opdracht van de Stadsregio Amsterdam voert EBS een onderzoek uit onder haar reizigers. Via een enquête wordt reizigers gevraagd naar hun voorkeuren en wensen in verschillende situaties. Het concept vervoerplan van EBS is het uitgangspunt van deze enquête.
Al bijna 2.500 reizigers uit Waterland hebben hun reactie ingestuurd. Deze reacties worden meegenomen bij de afronding van het concept vervoerplan.

De Stadsregio Amsterdam bekijkt in het najaar of het ingediende vervoerplan van EBS past binnen het beleid, of het betrouwbaar is, of het voor de reizigers voldoende hoge kwaliteit biedt en of het aansluit op de beschikbare infrastructuur. Als het vervoerplan is vastgesteld, volgt de nieuwe dienstregeling.

Consultatie Stadsregio Amsterdam

Het openbaar vervoer in de stadsregio is opgedeeld in vier zogeheten concessiegebieden: Amsterdam (GVB), Waterland (EBS), Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden (beiden Connexxion). Zodra de concept vervoerplannen van alle vervoerders zijn ingeleverd, peilt de Stadsregio op hoofdlijnen en concessie-overschrijdend de belangrijkste zorg- en aandachtspunten van inwoners en reizigers in stad en regio. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio neemt de reacties uit deze peiling mee in haar besluitvorming over de vervoerplannen.

Onder andere via deze peiling worden alle belanghebbenden geïnformeerd over en betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe lijnennet. Hoe de Stadsregio de peiling precies vormgeeft en welke onderwerpen aan de orde komen hangt echter mede af van de concept vervoerplannen die de Stadsregio na de zomer van de vervoerders ontvangt.

Wat doet de Stadsregio Amsterdam?

De Stadsregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in vijftien gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam/Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Hiervoor verleent de Stadsregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein valt er niet onder.