gemeente Landsmeer | Vervoerregio start reizigersenquête over het toekomstige OV in Zaanstreek-Waterland

Nieuwsbericht Vervoerregio start reizigersenquête over het toekomstige OV in Zaanstreek-Waterland

Gepubliceerd op: 12 maart 2019 17:00

Een concessie is een exclusief recht om in een bepaald gebied openbaar vervoer te verrichten. De verlening hiervan verloopt via een aanbesteding. Vervoermaatschappijen kunnen inschrijven op zo'n aanbesteding. Degene met het beste aanbod wint de concessie en krijgt daarmee het recht om het busvervoer in een bepaalde regio te verzorgen. Vanaf december 2021 zal het busvervoer in de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland gaan rijden.

Meedenken
De Vervoerregio vindt het belangrijk dat reizigers en inwoners van de Zaanstreek en Waterland nu al kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden aan het toekomstige busvervoer. Dat kan bijvoorbeeld gaan over punctualiteit: rijdt de bus op tijd? Maar het kan ook gaan over goede aansluitingen, zero emissie, of over het comfort in de bus. Of misschien vinden bewoners andere dingen belangrijk.

Enquête
Reizigers, inwoners en andere belanghebbenden kunnen de komende weken meedenken via een enquête op de website wijnemenjemee.nl. De reiziger wordt over de enquête geïnformeerd via onder andere social media, advertenties in bussen en via lokale media. De enquête loopt door tot half april. Daarnaast houden sommige gemeenten ook zelf enquêtes en meedenk-bijeenkomsten voor hun inwoners.

Meenemen
Alle ontvangen reacties worden door de Vervoerregio meegenomen bij het opstellen van het ontwerp programma van eisen. In de periode 31 mei t/m 12 juli wordt het ontwerp programma van eisen ter inzage gelegd. In oktober is definitieve vaststelling van het programma van eisen voorzien.

Zie voor de digitale enquête: https://wijnemenjemee.nl/