gemeente Landsmeer | Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg

Nieuwsbericht Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg

Gepubliceerd op: 16 juni 2018 11:20

De gemeente handhaaft regelmatig op verlaten trailers en aanhangers die op de openbare weg staan, bootjes die te lang op de kant liggen (half) gezonken bootjes in openbaar water. Wanneer
een boot of aanhanger overlast of schade veroorzaakt aan het openbaar groen of de openbare weg, wordt deze door de gemeente verwijderd. Het betreffende voer- of vaartuig wordt hiertoe van te voren voorzien van een sticker waarop te lezen is welke overtreding het betreft en wanneer er wordt verwijderd. De eigenaar krijgt zo een aantal dagen de kans om zelf tot actie over te gaan.

Violierweg
Op de Violierweg 16 (achterkant) staat een boottrailer geparkeerd in strijd met artikel 5:6 lid 1 onder A van de AVP van de gemeente Landsmeer. De boottrailer is door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de boottrailer niet zelf verwijdert, zal de gemeente de boottrailer op 27 juni 2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Zuiderzeelaan
Op de Zuiderzeelaan ter hoogte van nummer 21 staat een boottrailer geparkeerd aan een lantaarnpaal in strijd met artikel 5:6 lid 1 van de AVP van de gemeente Landsmeer. De boottrailer is door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de boottrailer niet zelf verwijdert, zal de gemeente de boottrailer op 4 juli 2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Stoutenburg
Op Stoutenburg ter hoogte van nummer 64 ligt een boot in het gras  in strijd met artikel 2:10 van de AVP van de gemeente Landsmeer. De boot is door Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de boot niet zelf verwijdert, zal de gemeente de boot op 4 juli 2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact opnemen met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Zuiderzeelaan trailer
 boottrailer
 boot Stoutenburg