gemeente Landsmeer | Vinger aan de pols bij busvervoer EBS

Nieuwsbericht Vinger aan de pols bij busvervoer EBS

Gepubliceerd op: 01 februari 2024 11:45

Op 10 december 2024 ging de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in de hele regio Zaanstreek-Waterland van start; ook in de gemeente Landsmeer. EBS had de aanbesteding gewonnen voor deze OV-concessie en verzorgt vanaf die datum ook het busvervoer in de Zaanstreek. Meer bussen, meer nachtbussen en – uiteindelijk – alleen nog maar elektrische bussen. De invoering van de nieuwe dienstregeling ging echter niet van een leien dakje. Vanwege personeelstekorten vielen er voor 10 december al vaak bussen uit. Daarna werd de situatie voor de reiziger nog slechter wat een stortvloed van klachten opleverde.

Raadslid Anneriek Verhoef en wethouder Niels Bonenkamp hebben samen opgetrokken toen het klachten bleef regenen over het busvervoer in onze dorpen. Anneriek Verhoef is vertegenwoordiger van de gemeente Landsmeer in de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en Niels Bonenkamp is portefeuillehouder Verkeer en Vervoer en als zodanig neemt hij deel aan de portefeuillehoudersoverleggen van de VRA.

Anneriek Verhoef: "Toen ik zag welke klachten er binnenkwamen over het busvervoer van EBS ben ik gelijk met andere regioraadsleden in actie gekomen. Via Facebook en de Lokale Omroep Landsmeer heb ik mensen opgeroepen om hun klachten bij mij te melden. Er zijn ruim twintig klachten binnengekomen. De klachten zijn toegestuurd aan EBS en het dagelijks bestuur van de VRA. Ik wil iedereen bedanken die een mail heeft gestuurd. Zo kregen wij inzicht in wat de klachten zijn."

Niels Bonenkamp: "De klachten over de vele uitval van bussen van EBS waren al langer bekend. Na het ingaan van de nieuwe concessie verslechterde de situatie snel. Samen met de andere wethouders uit de regio hebben we aan de bel getrokken bij EBS en de VRA. De boodschap was: dit kan zo niet langer! Wat is hier aan de hand? En hoe kan het ongemak voor de reizigers worden opgelost? Het is goed dat er nu een verbeterplan ligt, maar ik baal er wel van dat de dienstregeling wordt afgeschaald en daarmee wat beloofd is, feitelijk niet wordt gerealiseerd."

Verbeterplan EBS

De VRA heeft een verbeterplan geëist van vervoerder EBS. Het verbeterplan is er nu. Als onderdeel van het verbeterplan heeft EBS ervoor gekozen om met een aangepaste dienstregeling te rijden om de reiziger meer betrouwbaarheid te bieden. Omdat het standpunt van de VRA blijft dat de reiziger zo snel mogelijk moet kunnen rekenen op een betrouwbare én volwaardige dienstregeling is géén ontheffing verleend voor de aanpassingen aan de dienstregeling zoals opgenomen in het verbeterplan. Dit betekent onder andere dat EBS geen subsidie ontvangt voor de ritten die ze niet rijden. Voor de tekortkomingen (waaronder de niet gereden ritten) volgt nog een boete. De komende tijd zal de VRA het verbeterplan gebruiken om de daarin opgenomen maatregelen van EBS en het bijhorende tijdspad te monitoren.

Vervoerregio Amsterdam

De VRA is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in veertien gemeenten. Zij dragen ook zorg voor het busvervoer in Purmerland, Den Ilp en Landsmeer. Dit doen zij samen met de gemeente Landsmeer en alle andere dertien gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Raadslid Anneriek Verhoef is lid van de Regioraad van de VRA. Dit doet zij uit naam van onze gemeenteraad. Eigenlijk is de Regioraad een soort van gemeenteraad, maar dan met raadsleden uit de veertien verschillende gemeenten, die samen de VRA vormen. Niels Bonenkamp is in zijn functie als wethouder Verkeer en Vervoer adviseur van de Regioraad en het dagelijks bestuur van de VRA.