gemeente Landsmeer | Vogelgriep in Oostzanerveld

Nieuwsbericht Vogelgriep in Oostzanerveld

Gepubliceerd op: 14 juni 2022 12:50

In het Oostzanerveld is vogelgriep vastgesteld. Al langere tijd heerst vogelgriep binnen heel Nederland, maar het is nu definitief vastgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat dit ook speelt in het Oostzanerveld. De gemeente Oostzaan neemt actie om dode vogels uit het gebied te verwijderen.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Beperkt risico voor mensen

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is zeer klein. Bovendien is vogelgriep meestal niet gevaarlijk voor mensen. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten.

Meldplicht pluimveehouders

Pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep bij hun kippen en ander pluimvee te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via telefoon (045) 546 31 88.

Ziet u dode vogels op openbaar terrein? Meld deze dan bij de gemeente via 020 4877 111, of gebruik het formulier op onze website, meldingsformulier
Dode vogels op particulier terrein dient u te melden via de DIerenambulance, 020 - 626 21 21.

Wilt u weten wie het beheer doet van welke weg, kijk dan op de website van Rijkswaterstaat.