gemeente Landsmeer | Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever

Nieuwsbericht Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever

Gepubliceerd op: 14 maart 2016 10:00

Al een groot aantal jaren is de gemeente Landsmeer samen met woningbouwcorporatie Eigen Haard bezig om de laatste fase van het project Breekoever af te ronden: het Noordblok. Meerdere bouwvoorstellen zijn daarbij aan de orde geweest, met als voorlopig eindresultaat het door de gemeenteraad in 2012 vastgestelde woningbouwvoornemen met daarin 10 grondgebonden woningen in een hoge prijscategorie.

Vanwege de crisis in de vastgoedsector is dit plan nooit tot uitvoering gekomen en werd er ondertussen getekend en gerekend aan een haalbare invulling voor de locatie aan de oever van de Breek. Het resultaat hiervan met een woonbestemming willen Eigen Haard en de gemeente Landsmeer graag aan u voorleggen. Tevens zal u worden geïnformeerd over de openbare ruimte en het proces ter realisering van het Noordblok.

Wanneer en waar?

Dinsdag 22 maart

Gemeentehuis Landsmeer (raadzaal), Raadhuisstraat 1

Aanvang : 19.30 uur

Na de informatiebijeenkomst zal de gemeente met Eigen Haard de plannen (indien nodig in aangepaste vorm)afronden tot een definitief ontwerp. Dit plan zal ter instemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de plannen of over de bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met de heer N. Heijdenrijk, via (020) 48 77 111 (niet op vrijdag).

Wij hopen u te zien op deze bijeenkomst.