gemeente Landsmeer | Voortgang project Herinrichting Meervalweg

Nieuwsbericht Voortgang project Herinrichting Meervalweg

Gepubliceerd op: 04 juni 2019 09:00

De gemeente Landsmeer treft op dit moment de laatste voorbereidingen voor het project Herinrichting Meervalweg. De plannen zijn het resultaat van een participatietraject waarbij de bewoners van de Meervalweg, Schuttebreek en Marsenbreek via een enquête en verschillende bewonersbijeenkomsten hebben kunnen meedenken over oplossingen voor de herinrichting. Onderwerpen zoals parkeren, groen in de wijk, veiligheid en dergelijke zijn uitvoerig besproken en meegenomen in de plannen.

Voorbereiden aanbesteding
Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid. In dit proces wordt onder andere gekeken naar mogelijke klimaatmaatregelen die mogelijk zijn in combinatie met het nieuwe riool in de Meervalweg. Denk hierbij aan maatregelen die bij sterke regenval ervoor kunnen voorkomen dat het riool overloopt.

Start werkzaamheden
Naar verwachting gaan de werkzaamheden begin 2020 van start. Tegelijkertijd zal Liander de hogedruk-gasleiding die midden in de Meervalweg ligt, aanpakken. Hoewel gemeente Landsmeer werkt aan een gasvrije gemeente in 2050, is het belangrijk dat alle huishoudens tot die tijd zijn voorzien van een veilige gastoevoer.