gemeente Landsmeer | Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast

Nieuwsbericht Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast

Gepubliceerd op: 30 augustus 2016 09:40

De gemeente Landsmeer past de werkwijze aan voor het verstrekken van huishoudelijke hulp. Aanleiding daarvoor zijn de uitspraken die zijn gedaan door de Centrale Raad van Beroep over de ondersteuning van mensen bij het huishouden.

Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep een aantal uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  2015 en één zaak op grond van de Wmo 2007. Met deze uitspraken van de Centrale Raad hebben de gemeenten in het land duidelijkheid gekregen over de interpretatie van de Wmo.

Om het huishoudelijk hulp beleid in overeenstemming te brengen met de uitspraken van de Centrale Raad hebben wij besloten om de algemene voorziening huishoudelijk hulp te laten vervallen. Hiermee kon de cliënt rechtstreeks naar de zorgaanbieder voor hulp in de huishouding. Daarvoor in de plaats krijgen de cliënten een maatwerkvoorziening. Hiermee heeft een cliënt recht op huishoudelijke hulp na een indicatie van de gemeente.

Wel is het nodig om de huidige hulpvraag in kaart te brengen (herindiceren). Dit gaat de gemeente de komende maanden doen. Hiervoor wordt contact opgenomen met de cliënten. De verwachting is dat zij niet minder huishoudelijke hulp krijgen.