gemeente Landsmeer | Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt

Nieuwsbericht Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt

Gepubliceerd op: 05 november 2019 09:50

De komende maanden wordt de bestrating vervangen in de Gorteslootbuurt. De werkzaamheden zijn gestart op de Violierweg. Tijdens de werkzaamheden wordt ook het groen gerenoveerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de destijds gemaakte afspraken tijdens de bewonersavonden. Voor de vervanging van de twee speelplaatsen is een apart traject geweest. De keuzes van de bewoners zijn opgenomen in het ontwerp. De speelplaatsen zullen in maart 2020 worden geplaatst. De volgorde van de aannemer is van zuid naar noord en van oost naar west en word, afhankelijk van het weer, in het eerste kwartaal van volgend jaar opgeleverd.

Let op erfgrens

Zoals aangegeven door woningstichting Eigen Haard is het van belang dat de stratenmaker een rechte lijn kan maken ter plaatse van de erfgrens, dus waar de tuin van inwoners grenst aan het trottoir. Hiervoor moeten alle obstakels en/of begroeiing zijn verwijderd die zich voorbij de erfgrens (en dus in/op/boven openbare grond) bevinden.

Start bij Violierweg

Vanaf maandag 4 november wordt de oude bestrating in de Violierweg verwijderd door aannemersbedrijf De Bie. Wij verzoeken de inwoners dat zij voertuigen tijdig elders te parkeren. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen meet de gemeente via telefoonnummer 020 - 48 77 111.