gemeente Landsmeer | Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels

Nieuwsbericht Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels

Gepubliceerd op: 26 juni 2018 09:45

Regelmatig rijden automobilisten in de Zuiderzeelaan sneller dan de toegestane maximum snelheid van 30 km per uur. Dit blijkt uit meldingen van bewoners en uit snelheidsmetingen die over een periode van twee weken zijn gedaan.

Om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen, zijn er (in overleg met de Actiegroep Zuiderzeelaan) op drie locaties busvriendelijke drempels in de Zuiderzeelaan aangebracht. Dit heeft de snelheid van veel voertuigen verlaagd.

Drempels parkeervakken oostelijk deel Zuiderzeelaan
Helaas is gebleken dat er automobilisten zijn die de naastgelegen parkeerstroken gebruiken om de verkeersdrempels te omzeilen en hun snelheid niet aanpassen. Het is nodig om hier een maatregel tegen te treffen.

Aannemer Heijmans gaat in de parkeerstrook (aan beide zijden naast de bestaande drempels) een extra drempel aanleggen. Deze drempels komen in de parkeervakken te liggen, zodanig dat ze normaal te gebruiken zijn. Tijdens de werkzaamheden blijft de Zuiderzeelaan gewoon open voor het verkeer.

Twee extra drempels westelijk deel Zuiderzeelaan
Daarnaast komen er twee extra drempels in de Zuiderzeelaan. Deze drempels zijn hetzelfde als de huidige drempel op de hoek met de Buitenhuislaan. Er gaan geen parkeerplaatsen verloren. De werkzaamheden worden op maandag 2 juli uitgevoerd door aannemer Heijmans. De weg wordt hiervoor deels afgesloten, waardoor doorgang altijd mogelijk blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk-Jan Knoop via telefoon 020-4877111 of mailen met hjknoop@landsmeer.nl

Werkzaamheden Den Ilp in juli en augustus
Van 23 juli tot 3 augustus worden de asfaltdeklaag en de putdeksels tussen Den Ilp 10 en 64 vervangen.

Op donderdag 26 juli en zaterdag 28 juli wordt het wegvak geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook wordt de buslijn tijdelijk buiten dienst gesteld (voor info zie www.ebs.nl). De afvalinzameling wordt op de gebruikelijke tijdstippen afgehaald.

Op de overige dagen wordt de halve rijbaan afgezet en is er sprake van een voorrangsregeling, hiervoor wordt een verkeersregelaar ingezet. Alle werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jos Wezel (projectleider) via 020-4877111 of per mail j.wezel@landsmeer.nl

Werk in uitvoering