gemeente Landsmeer | Wet open overheid: sinds 1 mei van start

Nieuwsbericht Wet open overheid: sinds 1 mei van start

Gepubliceerd op: 09 mei 2022 13:35

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Daarnaast is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo markeert een nieuwe fase voor de transparantie van de overheid.

Wat is de Woo?

De Woo verplicht gemeenten om informatie zo veel mogelijk openbaar te maken. Dit gebeurt op verzoek, maar de gemeente maakt ook steeds meer informatie actief uit eigen beweging openbaar. Inwoners en geïnteresseerden hebben namelijk recht op dezelfde informatie als de gemeente. Zij moeten dit gemakkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures. Meer weten? Kijk hier wat er is veranderd is sinds de Wet open overheid is ingegaan.