gemeente Landsmeer | Wethouder Jacobien van Boeijen dient haar ontslag in

Nieuwsbericht Wethouder Jacobien van Boeijen dient haar ontslag in

Gepubliceerd op: 05 juni 2024 13:35

Vandaag, woensdag 5 juni, heeft Jacobien van Boeijen aan de gemeenteraad via burgemeester Léon de Lange te kennen gegeven dat zij per 5 juli a.s. haar functie als wethouder van de gemeente Landsmeer neerlegt. Van Boeijen is tot haar besluit gekomen nadat de raad in de raadsvergadering van 30 mei jl. te kennen heeft gegeven zich niet betrokken gevoeld te hebben bij de vaststelling van het evenementenbeleid in het Twiske. Van Boeijen concludeert dat het benodigde draagvlak hierdoor niet meer aanwezig is om haar rol als wethouder te kunnen vervullen.

Jacobien van Boeijen dankt in haar brief de raadsleden voor het vertrouwen dat zij in haar hebben gesteld. Ook dankt zij het college en haar collega's in de regio voor de samenwerking en de leerzame tijd. De ambtelijke organisatie prijst zij voor hun nimmer aflatende loyaliteit en hun harde werken. Van Boeijen blikt terug op haar contact met de inwoners en dankt hen voor de verdiepende inzichten over hoe Landsmeer, Den Ilp en Purmerland duurzame kernen met kansen voor iedereen kunnen zijn.

Burgemeester Léon de Lange: "Namens de gemeenteraad, het college van b&w en de ambtelijke organisatie spreek ik mijn dank uit richting mevrouw van Boeijen. We kijken terug op een prettige samenwerking waarin haar betrokkenheid bij een ieder en haar volle inzet, centraal stond. We wensen haar alle goeds."

Hoe nu verder
Op 14 juli 2022 startte Jacobien van Boeijen in haar rol als wethouder binnen de gemeente Landsmeer. Sinds 3 april 2023 vormde zij samen met burgemeester Léon de Lange, wethouder Niels Bonenkamp en wethouder Bas ten Have het huidige college van b&w. De periode tot 5 juli zal in het teken staan van afronden, overdracht van haar werkzaamheden en zullen haar portefeuilles geleidelijk worden overgenomen door de andere leden van het college. De gemeenteraad van Landsmeer zal zich de komende tijd moeten buigen over de eventuele invulling van de vrijgekomen wethoudersfunctie, zodat het college uiteindelijk de portefeuilles definitief kan verdelen.

In overleg met Jacobien van Boeijen vindt u hier haar ontslagbrief.