gemeente Landsmeer | WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?

Nieuwsbericht WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?

Gepubliceerd op: 04 april 2016 09:05

WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?

In Landsmeer is sinds 17 december 2007 een WMOraad actief. Bent u een inwoner van onze gemeente, sociaal betrokken en heeft u deskundigheid op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) , de Participatiewet, jeugdzorg of ouderenzorg? Dan nodigen wij u uit om uw belangstelling voor een plek in de raad kenbaar te maken. Wij verwachten van u dat u een brug kunt slaan tussen inwoners en het gemeentebestuur. De WMOraad bestaat uit gedreven leden; we willen er toe doen! De WMOraad ziet het als haar taak gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het college van burgemeester en wethouders. Binnen de adviestrajecten staat het belang van de inwoners van de gemeente Landsmeer altijd voorop. De WMOraad wil gelijke tred houden met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Vandaar dat de raad in 2016 wil toewerken naar een Adviesraad Sociaal Domein.

Vertegenwoordiging

De leden van de WMOraad kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van inwoners die te maken hebben met de WMO, de Participatiewet,  jeugdzorg of de ouderenzorg. Het is ook mogelijk dat mensen vertegenwoordigd worden door hun belangenbehartiger(bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke of psychische beperking) en/of door mensen met affiniteit voor een bepaalde groep. De leden van de WMOraad worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Hoeveel tijd kost het?

De WMOraad komt 10 keer per jaar bij elkaar. De totale tijdsinvestering is circa tien uur per maand. Voor het deelnemen aan de vergaderingen en externe vertegenwoordiging wordt vacatiegeld uitgekeerd.

Meer weten over de vacature?

De WMOraad van Landsmeer bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, secretaris en zes leden. Twee leden zijn afgetreden en hiervoor zoeken wij vervanging. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer. Kees Persoon. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 06-511 53 040. Uw brief met motivatie en een kort cv kunt u richten aan kees.persoon@upcmail.nl