gemeente Landsmeer | WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer

Nieuwsbericht WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer

Gepubliceerd op: 03 oktober 2016 13:10

Met ingang van 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde voor belastingjaar 2016 van alle woningen in Amsterdam en Landsmeer openbaar. Deze is voor iedereen op te vragen via ons WOZ-portaal.

Wat krijgt u te zien?

In het portaal worden WOZ-waarden getoond:

  • van woningen in Amsterdam en Landsmeer
  • met waardepeildatum 1 januari 2015, belastingjaar 2016

Het loket toont de geldende WOZ-waarde, zoals deze is vastgesteld en eventueel later is bijgesteld op grond van bezwaar of beroep.

Uw WOZ-waarde inzien

U kunt uw WOZ-waarde inzien via het WOZ-portaal. Amsterdam  en Landsmeer zijn net als veel andere gemeenten  nog niet aangesloten op de landelijke website. Tot  die tijd kunt u via de link  https://knoop-woz.nl  uw WOZ-waarde inzien.

Landelijke website

Wilt u de WOZ-waarde van een woning buiten Amsterdam weten, dan kunt u hiervoor gebruikmaken van het landelijke WOZ-portaal. Dit is een site waarin iedereen uiteindelijk de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland kan raadplegen. www.woz-waardeloket.nl