gemeente Landsmeer | Zaanstreek-Waterland introduceert regeling voor senioren met verhuiswens

Nieuwsbericht Zaanstreek-Waterland introduceert regeling voor senioren met verhuiswens

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 12:00

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland werken met acht woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan een pilot voor senioren met een verhuiswens. Vanaf 1 juni 2021 krijgen senioren voorrang op 150 geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen. Ze nemen daarbij hun 'oude' huurprijs mee. Ook krijgen ze een verhuissubsidie van €1000,-. De pilot is voor de duur van één jaar. De intentie is om bij succes de samenwerking te verlengen.

De regeling wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland. Hij geldt voor huurders van 65+, met een corporatiewoning in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Namens de deelnemende gemeenten zegt Wethouder Songül Mutluer, voorzitter van het regionale portefeuille overleg Wonen: "Het aantal 65-plussers in onze regio zal mogelijk groeien van 66.200 in 2019 naar 85.200 personen in 2030. Veel van hen heeft een woning die op termijn niet meer past bij hun behoeftes. Terwijl een fijne, passende woning dichtbij voorzieningen juist zo belangrijk is om prettig ouder te worden. Des te meer reden om de samenwerking in de regio te versterken en ouderen hierin beter te ondersteunen. Daarnaast komen er zo woningen vrij voor andere woningzoekenden. Dat is met de woningnood natuurlijk ook heel welkom. Een passende woning voor iedereen, daar gaat deze regionale samenwerking zeker aan bijdragen."

Samenwerking neemt drempels voor ouderen weg
Van de 65-plus huishoudens woont 45% in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Een deel van hen wil verhuizen naar een gelijkvloerse, kleinere woning, maar ondernemen pas actie als de gezondheid het niet anders toelaat. Namens de woningcorporaties zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris: "We merken dat veel ouderen drempels ervaren om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met het woningaanbod of huiverig zijn voor de kosten van een verhuizing of een huursprong. Met deze regionale samenwerking en de hulp van onze adviseurs, hopen we die drempels voor hen te verlagen. Als corporaties kijken we natuurlijk goed naar de geografische spreiding van de 150 woningen voor deze pilot. Daarnaast vallen deze woningen onder de regionale voorrangsruimte. Er komt dan ook voorrang voor woningzoekenden met een lokale binding."

De regeling start per 1 juni. De komende weken wordt de regeling verder uitgewerkt en voorbereid. Zodra deze activiteiten zijn afgerond worden huurders verder geïnformeerd.