gemeente Landsmeer | Zaanstreek-Waterland komt met verhuisvoordeel voor 65-plussers

Nieuwsbericht Zaanstreek-Waterland komt met verhuisvoordeel voor 65-plussers

Gepubliceerd op: 29 juni 2021 16:10


De gemeenten in Zaanstreek-Waterland introduceren met acht woningcorporaties en hun huurdersorganisaties een tijdelijke regeling voor oudere huurders met een verhuiswens. Vanaf 1 juli 2021 krijgen zij voorrang op 150 geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen. Ze nemen daarbij hun 'oude' huurprijs mee. Ook krijgen ze een verhuissubsidie van €1000,-. De regeling is voor de duur van één jaar. De intentie is om bij succes de samenwerking te verlengen.

Waarom een voorrangsregeling voor 65-plusser?

Gemeentes en corporaties in Zaanstreek/Waterland (Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen, Woonzorg Nederland, ZVH, Parteon) zoeken naar manieren om de doorstroming in de sociale woningvoorraad te stimuleren. 45% van de 65+-huishoudens woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Vaak wonen deze mensen in eengezinswoningen met een trap en meer kamers dan ze gebruiken. Een deel van hen wil verhuizen naar een beter passende woning (gelijkvloers, kleiner, dichtbij voorzieningen, dichtbij sociaal netwerk). Toch blijkt dat veel ouderen niet verhuizen of pas verhuizen als hun gezondheid het niet anders toelaat. Via een regionale aanpak willen gemeenten en corporaties in Zaanstreek-Waterland de drempels om te verhuizen wegnemen.
Namens de deelnemende gemeenten zegt Wethouder Songül Mutluer, voorzitter van het regionale portefeuille overleg Wonen: "Het aantal 65-plussers in onze regio zal mogelijk groeien van 66.200 in 2019 naar 85.200 personen in 2030. Veel van hen hebben een woning die op termijn niet meer past bij hun behoeftes. Terwijl een fijne, passende woning dichtbij voorzieningen juist zo belangrijk is om prettig ouder te worden. Des te meer reden om de samenwerking in de regio te versterken en ouderen hierin beter te ondersteunen. Daarnaast komen er zo woningen vrij voor andere woningzoekenden. Dat is met de woningnood natuurlijk ook heel welkom. Een passende woning voor iedereen, daar gaat deze regionale samenwerking zeker aan bijdragen. Uiteraard gaan we het succes van de regeling evalueren en mogelijkheden verkennen om de samenwerking na een jaar te verlengen en uit te breiden."

65+Verhuisvoordeel

65+Verhuisvoordeel is een voordeelregeling om oudere huurders te verleiden naar een passende, gelijkvloerse woning te verhuizen zodat zij meer naar wens wonen. Het gaat om een proef van één jaar waarin 150 woningen in de regio Zaanstreek-Waterland gedurende het jaar worden geselecteerd voor de regeling. Alle 65-plussers die nu een woning huren van de deelnemende corporaties komen voor de regeling in aanmerking. Aan de sociale huurwoning die zij achterlaten zijn geen voorwaarden verbonden. Huurders nemen bij verhuizing naar een gelabelde woning de 'oude' huurprijs in het eerste jaar mee en zijn niet gebonden aan het aanbod in de eigen gemeente, wel aan de regio. Ook krijgen ze een verhuissubsidie van €1000,- en desgewenst hulp bij het zoeken naar een woning. 65+Verhuisvoordeel wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland. Namens de woningcorporaties zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris: "We merken dat veel ouderen drempels ervaren om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met het woningaanbod of huiverig zijn voor de kosten van een verhuizing of een hogere huur. Met deze regionale samenwerking en de hulp van onze medewerkers hopen we die drempels voor hen te verlagen. Als corporaties kijken we natuurlijk goed naar de geografische spreiding en diversiteit van de 150 woningen voor deze pilot. We bieden zowel woningen in seniorencomplexen als woningen in gemengde complexen aan. En de regeling maakt het ook mogelijk om makkelijk te verhuizen van de ene naar de andere woningcorporatie en van de ene naar de andere gemeente."

Voor wie?

De regeling geldt voor huishoudens die bestaan uit maximaal twee volwassen personen (alleen of met partner, geen inwonende kinderen), en minimaal een lid van het huishouden is 65 jaar of ouder. Zij huren nu een corporatiewoning in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Bij verhuizing laten zij deze woning leeg achter. Het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen (2021: € 40.024,-).

Hoe komt u in aanmerking?

Vanaf 1 juli selecteren de woningcorporaties woningen voor deze regeling die zij aanbieden via de woonruimteverdeelsystemen. Huurders die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich vanaf deze datum via de eigen inschrijving in Woningnet of Woonmatch Waterland en in Oostzaan via de inschrijving bij WOV registreren voor 65+Verhuisvoordeel. Meer informatie op www.zaanstad.nl, zoekterm 'Verhuisvoordeel'.