gemeente Landsmeer | Oekraïene: Terugblik informatiebijeenkomst op 23 november 2022 over opvang Oekraïense vluchtelingen

Artikel Oekraïene: Terugblik informatiebijeenkomst op 23 november 2022 over opvang Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog voort. Alle gemeentes in Nederland hebben vanuit het Rijk de taak gekregen om opvang te regelen voor de stroom Oekraïense vluchtelingen, die hieruit voortvloeit. Om invulling te geven aan deze taak, wordt het terrein aan de Violierweg ingericht om Oekraïense vluchtelingen een tijdelijke woonruimte te kunnen bieden. Om de inwoners hierover te informeren vond op woensdagavond 23 november 2022 een informatieavond plaats in kerk Het Kruispunt te Landsmeer.

Informatie over de opvang
Een avond waarin burgemeester Léon de Lange terugblikte op de komst van de eerste Oekraïense vluchtelingen, inmiddels negen maanden geleden, en op de gastvrijheid waarmee zij werden ontvangen in gastgezinnen en de vele hulpinitiatieven die volgden vanuit onze inwoners.

Mark van Gogh – verantwoordelijk voor het sociale domein binnen de gemeente Landsmeer nam de aanwezigen vervolgens mee in de opdracht die de gemeente van het Rijk heeft gekregen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen en benadrukte hierbij dat het niet gaat om statushouders of asielzoekers.

De projectleider gaf vervolgens meer duidelijkheid over de inrichting van het terrein aan de Violierweg en de procedures die nog gevolgd moeten worden om het terrein bewoonbaar te maken. Hierbij ging hij ook in de op de aanpassingen die nodig zijn aan de verontreinigde grond om er veilig te kunnen wonen.

Vragen en zorgen over de opvang

Het werd een avond waarbij het gesprek is aangegaan met de inwoners over hun zorgen, waarbij hun vragen zo goed mogelijk zijn beantwoord en waar men hopelijk een beter beeld heeft gekregen over hoe de inrichting van de Violierweg voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen eruit zal gaan zien.

Maar, het was ook een bewogen avond waarin nog veel emotie bleek te zitten bij de bewoners van de Gorteslootbuurt over wat zij de afgelopen jaren hebben doorstaan als gevolg van het renovatieproces in hun buurt en de onzekerheid die zij voelen richting de toekomst. Burgemeester Léon de Lange heeft hun toegezegd het gesprek met deze bewoners aan te gaan en ze zo goed mogelijk te betrekken bij het opvangproject, en de ontwikkeling hiervan, aan de Violierweg.