gemeente Landsmeer | Oekraïne Leefgeld

Artikel Oekraïne Leefgeld

U heeft recht op leefgeld van de gemeente Landsmeer, wanneer u geregistreerd bent, een Burgerservicenummer (BSN) heeft en in de gemeentelijke opvang of een gastgezin verblijft in Landsmeer. En er geen sprake is van inkomen uit betaald werk (ook niet online). De bedragen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Bekijk de bedragen en de regels op www.refugeehelp.nl/leefgeld. U kunt ook zelf uitrekenen wat u krijgt, via de rekentool op www.stellika.com 

Meer informatie over leefgeld

Onder een gezin wordt verstaan: echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners; hun minderjarige kinderen; een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen. Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin.

Leefgeld aanvragen

Het is belangrijk om hiervoor eerst een aanvraagformulier in te vullen. Ook kunt u bij afdeling Burgerzaken een aanvraagformulier opvragen en invullen.
Elke maand vult u een rechtmatigheidsformulier in. Stuur deze uiterlijk op de 25e voor de nieuwe maand start ingevuld op aan oekraine@landsmeer.nl U kunt deze ook afgeven bij de receptie van de gemeente of aan de locatiebegeleider.

Betaling leefgeld

Het leefgeld wordt maandelijks op de 1e woensdag van de maand betaald. Het leefgeld van minderjarigen wordt overgemaakt aan de ouder of de verzorger.

Wijzigingen in persoonlijke situatie

Bij het leefgeld horen verplichtingen. Het is belangrijk dat u zich daar aan houdt. Dit zijn de belangrijkste verplichtingen:

• Als u niet langer verblijft op uw opvangadres, dan geeft u dat aan de gemeente door.
• Als u gaat werken en inkomsten ontvangt, dan geeft u dat aan de gemeente door. Dan heeft geen recht meer op leefgeld.
• Het leefgeld wordt niet alleen voor de vluchteling zelf, maar voor het hele gezin stopgezet, als een gezinslid van 18 jaar of ouder:
- voldoende inkomen heeft uit betaald werk
- of een uitkering ontvangt, zoals de werkloosheidsuitkering.
• Geef wijzigingen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 7 dagen, door via oekraine@landsmeer.nl 

Een bankrekening openen

U heeft voor steeds meer zaken een eigen, Nederlandse bankrekening nodig, bijvoorbeeld voor het leefgeld. Zorg dus dat u zo snel mogelijk een eigen rekening opent en dit doorgeeft aan de gemeente. Heeft u alleen een Oekraïens bankrekeningnummer en bankpas? Dat kan extra kosten met zich meebrengen. Het is dan gunstiger om een Nederlandse rekening te openen. Het verschilt per bank wat u nodig heeft om een bankrekening te openen, en welke identiteitsbewijzen geaccepteerd worden. Wilt u weten naar welke banken u kunt gaan en wat u daarvoor nodig hebt? Meer informatie vindt u op www.refugeehelp.nl/bankrekening. Komt u er niet uit? Vraag advies aan VluchtelingenWerk (spreekuren zie onderaan deze webpagina) of de locatiemanager.