gemeente Landsmeer | Oekraïne Tijdelijk vertrek uit Nederland

Artikel Oekraïne Tijdelijk vertrek uit Nederland

Let op: verblijft u in de gemeentelijke opvanglocaties? Dan gelden aanvullende regels.
De opvanglocaties zijn erg vol. Ook de opvang die wij als gemeente beschikbaar hebben, is beperkt. Er gelden daarom regels als u de opvanglocatie voor langere tijd verlaat, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

Melden bij afwezigheid langer dan twee nachten

Als u besluit om voor een langere periode (langer dan twee nachten) de opvanglocatie te verlaten, meldt u dit altijd vooraf. Stuur een email aan oekraine@landsmeer.nl. Vermeld daarbij ook reden, de duur en hoe u bereikbaar bent. Bij terugkomst meldt u zich weer bij de locatiebegeleider.

Als u uw afwezigheid heeft gemeld en deze duurt 14 dagen of korter, dan blijft uw plek in de opvanglocatie voor u gereserveerd. Uw persoonlijke bezittingen in de woonunit worden ook tenminste 14 dagen bewaard.

Bent u langer dan 14 dagen weg dan kan de opvangplek aan iemand anders worden gegeven, bijvoorbeeld als de bezettingsgraad hoog is. U kunt bij terugkeer opnieuw een opvangplek aanvragen als u daar recht op heeft, maar wij kunnen u niet garanderen dat er andere plek beschikbaar is op deze locatie. Dit kan dus ook een plek in een andere opvanglocatie en/of andere gemeente zijn.

Als u uw tijdelijk vertrek niet gemeld heeft, wordt dat gezien als een onaangekondigd vertrek. Uw recht op opvang, leefgeld en andere voorzieningen uit de ROO kan dan worden beëindigd vanaf de datum dat wordt vastgesteld dat u onaangekondigd bent vertrokken.

Je kunt Nederland maximaal 28 dagen verlaten. Meer informatie hierover vind je op de www.refugeehelp.nl/tijdelijkvertrek.

Terugkeren na een reis binnen de EU

Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit (een paspoort uit een 3e land) krijgen van de IND géén terugkeer- of inreisvisum voor terugkeer naar Nederland. Ook niet als je wel een bewijs van verblijf hebt! Let bij vertrek op je papieren: alleen vluchtelingen met een biometrisch, Oekraïens paspoort met bewijs van verblijf (sticker + O-document) kunnen ongehinderd uit- en weer inreizen binnen de EU.