gemeente Landsmeer | Oekraïne Werk en studie

Artikel Oekraïne Werk en studie

Als Oekraïense vluchteling mag u in Nederland werken. Lees op www.refugeehelp.nl/werkvoorwaarden wat u daarvoor nodig hebt en op www.refugeehelp.nl/werkcultuur meer over de werkcultuur in Nederlandse organisaties.

Als uzelf geld gaat verdienen, krijgt u geen leefgeld meer. Geef dit daarom zo snel mogelijk door, want anders moet u het later terugbetalen. Stuur hiervoor een mail naar oekraine@landsmeer.nl

Rechten bij werk
In Nederland heeft iedereen recht op een minimumloon en een maximum aantal werkdagen en werkuren. Deze regels gelden ook voor vluchtelingen uit Oekraïne. Informatie over rechten met betrekking tot werk is te lezen op www.workinnl.nl. Lees voor meer informatie de flyer in het Engels of Oekraïens.

Weer werkloos
Hheeft u langer dan 23 weken in loondienst gewerkt en wordt u buiten uw schuld om ontslagen? Dan komt u in aanmerking voor de Werkloosheidswet-uitkering. Meer informatie vindt u op  www.uwv.nl/werkloos 

Studie
Na de middelbare school kunt u gaan studeren. Bekijk op www.refugeehelp.nl/studeren wat de mogelijkheden in Nederland zijn.

Studiekosten
Oekraïners onder 18 jaar die onder de Tijdelijke Bescherming vallen en aan het MBO gaan studeren, kunnen een 'buiteninvorderingstelling' aanvragen. Dan hoeft u geen lesgeld te betalen. Een aanvraag kunt u indienen via www.duo.nl. VluchtelingenWerk kan ondersteunen bij de aanvraag. Dit geldt helaas niet voor het HBO of voor universiteiten. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl/hogeronderwijs 

Hogescholen en universiteiten in Nederland kiezen vanaf september 2023 zelf welk tarief ze in rekening brengen aan Oekraïense studenten. Als u in september dus gaat studeren, informeer tijdig welk bedrag u moet betalen. Wilt u weten of er financieringsmogelijkheden zijn? Loop even langs tijdens de spreekuren VluchtelingenWerk.

Belasting & Toeslagen
In Nederland moeten werkenden inkomstenbelasting betalen. En soms heeft u recht op toeslagen van de Belastingdienst. Een toeslag is een bedrag dat u maandelijks van de Belastingdienst kunt ontvangen om bepaalde kosten mee te kunnen betalen. Lees op www.refugeehelp.nl/belastingen (link is extern) hoe dat werkt.