gemeente Landsmeer | Opvang jeugdige statushouders veel gestelde vragen en antwoorden oktober 2023

Artikel Opvang jeugdige statushouders veel gestelde vragen en antwoorden oktober 2023

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wanneer komen de jongeren?
De verwachting is nu dat op zijn vroegst medio februari 2024 de eerste jongeren hun intrek nemen in het oude Middelpunt.

Waarom in het oude Middelpunt?
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het oude Middelpunt gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanaf de opening van de tijdelijke locatie voor hen aan de Violierweg staat het oude Middelpunt leeg. Binnenkort start een kleine verbouwing, waarna het pand maximaal 4 jaar wordt gebruikt als huisvesting voor deze doelgroep. Wat er daarna met het oude Middelpunt gebeurt, is op dit moment nog niet bekend.

Waarom doet de gemeente Landmeer dit?
Iedere gemeente in Nederland is verplicht om statushouders te huisvesten. Dit wordt een taakstelling genoemd. Door het oude Middelpunt te gebruiken voldoet Landsmeer voor een groot deel aan haar taakstelling ten aanzien van statushouders. Statushouders zijn voormalige vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven.

Komt er een informatieavond?
Op 3 november 2023 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het oude Middelpunt. Wethouder Niels Bonenkamp (ontheemden), enkele ambtenaren en de voogdij-organisatie Nidos waren aanwezig om u nader te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Hoe hebben de mensen die rondom het oude Middelpunt wonen en werken het te horen gekregen?
Direct omwonenden en bedrijven in de omgeving van de nieuwe opvanglocatie in het oude Middelpunt zijn vrijdag 20 oktober 2023 per brief geïnformeerd door de gemeente. Daarnaast zijn zij uitgenodigd voor een inloopavond, georganiseerd door de gemeente en het NIDOS.

Wat gebeurt er na 4 jaar met het oude Middelpunt?
Dat weten we nog niet.

Welke achtergrond hebben de jongeren?
Het gaat om minderjarige jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders in Nederland zijn aangekomen. Zij hebben de asielprocedure doorlopen en hen is een verblijfstatus toegekend voor 5 jaar of langer. De ervaring leert dat het vooral jongens zijn.

Wie zorgt er voor de jongeren?
De organisatie Nidos voert de voogdij uit. Iedere jongere heeft een eigen voogd van de van een zorg-partij die wordt gecontracteerd door Nidos. Er is een begeleider op locatie, 24 uur per dag.

Heeft u een vraag over de opvang die hier niet bij staat? Stuur dan een mail naar opvang@landsmeer.nl. We beantwoorden dan uw vraag als dat kan, en plaatsen deze met het antwoord bij de veelgestelde vragen.