Artikel Gemeentebelastingen

Als inwoner van de gemeente Landsmeer krijgt u ieder jaar de volgende belastingaanslagen:

  • de belastingaanslag voor onroerende zaakbelasting (OZB)

  • roerende ruimtebelastingen

  • rioolrecht en

  • afvalstoffenheffing. 

Meer informatie

Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam (DBGA). Zij behandelen alle vragen, klachten en bezwaren over/tegen de gemeentelijke belastingaanslagen. Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding of betalingsregeling en automatische incasso kunt u telefonisch contact opnemen met de DBGA tussen 8.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer: 020 - 2554849. DBGA houdt elke donderdagochtend spreekuur op het gemeentehuis Landsmeer. U dient tevoren wel een afspraak te maken.  

Klachten en bezwaar

Klachten over en bezwaar tegen belastingaanslagen van de gemeente Landsmeer dient u schriftelijk in te dienen. Vermeld duidelijk het aanslagnummer en uw naam en adres. Stuur uw klacht of bezwaarschrift naar:

Dienst Belastingen gemeente Amsterdam
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam

Automatische incasso

Wilt u uw gemeentebelastingen betalen via automatische incasso? Dat kan.
Bent u particulier? Bel dan tijdens kantooruren met de DGBA, telefoon: 020 - 7993930.
Bent u ondernemer? Bel dan tijdens kantooruren met de DGBA, telefoon: 020 - 7993935.