gemeente Landsmeer | Zilveren Zwaan

Artikel Zilveren Zwaan

 

Wilt u iemand voordragen voor de Zilveren Zwaan (gemeentespeld)? Lees hieronder aan welke voorwaarden deze persoon dient te voldoen om in aanmerking te komen.

1. De gemeentespeld kan worden uitgereikt aan natuurlijke personen die zich in het bijzonder hebben onderscheiden op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied voor de Landsmeerse gemeenschap.

2. De gemeentespeld kan tevens worden toegekend aan natuurlijke personen die zich 15 jaar onbezoldigd op bestuursniveau hebben ingezet voor een Landsmeerse vereniging, stichting of instelling of aan personen die op grond van opmerkelijke prestaties van bijzondere betekenis voor de gemeente zijn.

De Zilveren Zwaan kan aangevraagd worden per mail via het secretariaat. De bedoeling is dat men een duidelijke omschrijving geeft waarom men denkt dat betrokkene in aanmerking kan komen voor de Zilveren Zwaan. Het college besluit uitiendelijk of de persoon al dan niet in aanmerking komt.